8
Ağustos


İLK SONUÇ:"81"

Kime: Turan Nalbantbaşı, selcenanil@hotmail.com, ohannesc@garanti.com.tr, gokhan@grimor.com, idilsoylu@aimdanismanlik.com, yagmurcengel@windowslive.com, dilekuzun69@gmail.com, zuhalbayirli@gmail.com, ebru-dikmen@hotmail.com, eczharac@hotmail.com, acetin@boun.edu.tr, TC Aysel Karatas, sibeltirnova@hotmail.com, info@tekinlermakina.com, ismailaksoy4@gmail.com
İLK SONUÇ:
1)Size bu çıkan sinyal "4.9" büyüklüğünde bir deprem yapma özelliği taşıyor demiştim.
2)Adriyatik ile İyon denizi civarı demiştim.
Cevap:İyon denizi ile sınır olan Grit'te Emsc'ye göre:"4.8 "büyüklüğünde deprem oldu.
Rasathaneye göre :"4.7" olmuş.
Bu deprem:4.9 değilse ,4.9 büyüklüğünde deprem tehlikesi devam eidyor demektir.


From: veysikurt57@hotmail.com
To: turannalbant@hotmail.com; selcenanil@hotmail.com; ohannesc@garanti.com.tr; gokhan@grimor.com; idilsoylu@aimdanismanlik.com; yagmurcengel@windowslive.com; dilekuzun69@gmail.com; zuhalbayirli@gmail.com; ebru-dikmen@hotmail.com; eczharac@hotmail.com; acetin@boun.edu.tr; karatas.aysel@googlemail.com; sibeltirnova@hotmail.com; info@tekinlermakina.com; ismailaksoy4@gmail.com
Subject: 
Date: Wed, 6 Aug 2014 19:06:24 +0000


Önümüzdeki 6 saat sonra 24 saat için deprem raporudur.
1)Marmara sınırları içinde:3.9 büyüklüğünde deprem olmasa 4.0 büyüklüğünde deprem belirtisi,Sinyal gölgeli çıktığı için kesinlik arz etmez.Önemsiz bir belirtidir.
Aslında bunu bildirmemem gerekir ,kayda değer depremler olmadığı için.
2)Fakat bu sinyal Doğu Anadolu(Gürcistan,Muş ve Hakkari üçgeni) için 4.9 büyüklüğünde bir deprem yapma özelliği taşıyor.
3)Diğer Sinyal Karşılığı,Adriyatik ile iyon denizi civardır.
Bildirim saati:22 03